Välkommen/Welcome

berner-sennenhund-045-vv-800px.jpg                    

 
 

This is an alternative side to you as a breeder, puppy buyers or if you are just dog owners who want some tips, advice and information about your Bernese Mountain Dog Dog. All Kennels / Breeders of us follow FCI´s ground rules and also breeding and breeders Carpathian rules. (Likewise, all well versed in the Swedish Board of Agriculture's regulations for breeding and rearing). Please look around at the various breeders, since many of them have more than one race in their breeding.
Are you also a breeder, you are always welcome to appear on this page, enter in contact and send us your file, but
do not forget to link to us! 

 NOTE !!!!! For those of you who follow from ZoomIn, do not forget to send in new pictures and information, because nothing moves automatically. This is most easily transmitted via ordinary mail to bernersennen@live.com 

 

                                              Welcome!

 

 

Detta är en alternativ sida till Dig som uppfödare, valpköpare eller om Du bara är hundägare som vill ha lite tips, råd och information om Din Berner Sennen Hund. Samtliga Kennlar / Uppfödare hos oss följer Skk´s grundregler och även avels- och uppfödaretiska regler. Likaså är samtliga väl insatta i Svenska Jordbruksverkets lagar för avel och uppfödning. Kika gärna runt hos de olika uppfödarna, då flera av dessa har mer än en ras i sin avel. Är Du dessutom uppfödare, är Du alltid välkommen att synas på denna sida, gå in under kontakter och skicka oss Ditt ärende, men glöm då inte att länka till oss!  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: